top of page

Smog verwacht tijdens oudjaarsnacht

Het RIVM verwacht na de jaarwisseling dat de luchtkwaliteit in steden kortstondig “slecht” tot “zeer slecht” zal zijn. De hoeveelheid extra fijn stof door het afsteken van vuurwerk zal door de verwachte wind verspreid worden en daardoor zullen de concentraties naar verwachting snel dalen. Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.


READ MORE#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page