top of page

Terugroepactie partij Mirena-spiraal

Een partij van de Mirena-spiraal wordt teruggeroepen. Hiertoe heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten. Het gaat om een partij van de Mirena-spiraal die is uitgegeven op of na 27 oktober 2016.

READ MORE

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page