top of page

Terugbetaling van menselijk bloed en labiele bloedproducten

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt menselijk bloed en afgeleiden van menselijk bloed (‘labiele bloedproducten’ genoemd) volledig terug. Er gelden specifieke regels voor de afname, voorbereiding, bewaring en aflevering van bloed en labiele bloedproducten.

READ MORE

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page