top of page

Vergoeding van de apothekers in een voor het publiek opengestelde apotheek

U bent apotheker in een voor het publiek opengestelde apotheek en u wil uw vergoeding kennen bij de aflevering van een vergoedbare specialiteit? Uw vergoeding bestaat uit 3 pijlers: de economische marge, een basishonorarium per aflevering en eventueel een specifiek honorarium voor specifieke farmaceutische zorg.

READ MORE

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page