top of page

Ter attentie van de vergunninghouders van orale cytostatica: nazicht van de informatie in de SKP

Het fagg wenst de vergunninghouders van cytostatica te wijzen op het belang van adequate instructies over het veilig gebruik in de patiëntenbijsluiter.

De patiëntenbijsluiters van cytostatische geneesmiddelen kunnen onderling verschillen voor wat betreft het veilig hanteren en breken van tabletten.

READ MORE

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page