top of page

Haldol niet effectief bij palliatieve patiënt

Voor de behandeling van een delier in de palliatieve setting is therapie met haloperidol of risperidon in combinatie met ondersteunende maatregelen minder effectief dan ondersteunende maatregelen alleen. Dit blijkt uit een gerandomiseerde placebogecontroleerde trial in JAMA Internal Medicine.


READ MORE


#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page