top of page

Nieuwe drug 4-FA verboden

In verband met het hoge gezondheidsrisico van 4-fluoramfetamine (4-FA) wordt dit middel per 1 april 2017 verboden. Dat heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie besloten. De staatssecretaris neemt hiermee het advies over van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat bij het RIVM is ondergebracht. Het CAM heeft een risicobeoordeling uitgevoerd, nadat in het afgelopen jaar een groeiend aantal gezondheidsincidenten plaatsvond in Nederland.


READ MORE#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page