top of page

Subtype AML bepaalt respons op decitabine

Patiënten met specifieke subtypen van acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplasie hebben baat bij therapie met decitabine. Dit blijkt uit de studie van Welch e.a. gepubliceerd in NEJM.

READ MORE

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page