top of page

Meer gegevens nodig voor onderzoek siliconen borstimplantaten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft bekend gemaakt dat er een onderzoek komt naar de klachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten. Steunpunt SVS (Stichting voor Vrouwen met Siliconenimplantaties) heeft de inspctie veel meldingen overhandigd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt de klachten voor de inspectie. Na een eerste inventarisatie heeft het RIVM aangegeven dat het eerder gestarte onderzoek niet voldoende informatie geeft om goede wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen. Daarom zal voor het onderzoek nu met een nieuwe vragenlijst worden gestart.


Click on this link for more information.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page