top of page

Verbeterde beoordeling van risico’s voor kwaliteit drinkwater in kunststof leidingen

RIVM en KWR Watercycle Research Institute hebben een verbeterde methode ontwikkeld om te beoordelen of er een risico is op verontreiniging van drinkwater doordat verontreiniging in het grondwater door kunststof leidingen heen dringt (permeatie). Met deze methode kunnen de risico’s hiervan tijdig worden onderkend en kan gerichter onderzoek worden gedaan waar nodig. Er is namelijk een kleine kans dat organische verontreinigingen in grondwater door kunststof drinkwaterleidingen dringen en de kwaliteit van het drinkwater aantasten. Kunststof drinkwaterleidingen worden vooral gebruikt voor de aansluiting van woningen op de hoofdwaterleiding.


Click on this link for more information.

source: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Verbeterde_beoordeling_van_risico%E2%80%99s_voor_kwaliteit_drinkwater_in_kunststof_leidingen

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page