top of page

Farmaceutische industrie gaat minder verpakken

Nederlandse brancheorganisaties in de farmaceutische industrie hebben een plan opgesteld om de verpakking van geneesmiddelen te verduurzamen.

Click on this link for more information.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page