top of page

Register Geneesmiddelen – Inschrijvingen enkelvoudig en parallel mei 2016

Inschrijvingen enkelvoudige handelsvergunningen

Lijst 762a – het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft de handelsvergunningen van de volgende geneesmiddelen in het register ingeschreven in mei 2016. Op de eerste regel staat het RVG-nummer vermeld. Dit wordt gevolgd door: de afleverstatus, de naam van het geneesmiddel, het werkzaam bestanddeel, de datum van handelsvergunningverlening, de handelsvergunninghouder en fabrikant(en) verantwoordelijk voor vrijgifte.

Click on this link for more information.

#LegislationRegulatoryAffairs #RegulatoryAffairsHuman

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page