top of page

Fagg publiceert jaarverslag 2015

Het deel Onze resultaten in cijfers rapporteert zoals gebruikelijk over de kernactiviteiten en de belangrijkste cijfergegevens van het agentschap van 2015. Dit jaar kozen we ervoor om de ellenlange opsomming van cijfers te vervangen door grafieken om het geheel voor u nog leesbaarder te maken.

De verwezenlijkingen die de fagg-medewerkers in de verf willen zetten, bundelden we opnieuw in een krant, Het algemeen faggblad 2015. Met deze presentatie hoopt het fagg duidelijk te maken dat het agentschap zich bezighoudt met zaken die voor iedereen, elke dag opnieuw, van belang zijn.


Click on this link for more information.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page