top of page

Vragen rondom onderzoek verschil vaccinatiegraad DKTP, hep B en Pneu

Eind mei 2016 hebben de ouder(s) en/of verzorger(s) van ruim 1900 kinderen die geboren zijn in 2012 een uitnodiging van het RIVM ontvangen om mee te doen aan een onderzoek naar het verschil in vaccinatiegraad tussen de vaccinaties DKTP, hepatitis B (hep B) en pneumokokkenziekte (Pneu).


Click on this link for more information.

source: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Vragen_rondom_onderzoek_verschil_vaccinatiegraad_DKTP_hep_B_en_Pneu

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page