top of page

Kennisgeving ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmidde

Een ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (RMG) is ter inzage gelegd en aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd in het kader van de voorhangprocedure.1 Door deze wijziging zullen geactualiseerde maximumprijzen voor geneesmiddelen worden vastgesteld. Het betreft de negenendertigste herijking van de maximumprijzen van geneesmiddelen, op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). De herziene prijzen zullen gelden met ingang van 1 oktober 2016.

Click on this link for more information.

#LegislationRegulatoryAffairs #RegulatoryAffairsHuman

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page