top of page

Aanpassing advies seksuele overdracht zikavirus

Voor het eerst is beschreven dat het zikavirus langer dan een maand na ziekte via seksueel contact overgedragen kan worden van mannen naar vrouwen. Het RIVM past daarom het advies om seksuele overdracht van het zikavirus te voorkomen aan. De termijn voor mannen wordt uit voorzorg verlengd van één naar twee maanden.

Click on this link for more information.

source: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Aanpassing_advies_seksuele_overdracht_zikavirus

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page