top of page

Fabrikanten van siliconen borstimplantaten moeten technische dossiers verbeteren

Laboratoriumonderzoek naar de borstimplantaten heeft geen afwijkingen gevonden die de gezondheid zouden kunnen schaden. Echter, de bijhorende technisch dossiers, die de veiligheid en de kwaliteit van de implantaten borgen, zijn onder de maat. Dit blijkt uit onderzoek naar siliconen borstimplantaten op de Nederlandse markt dat het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft uitgevoerd. De aanleiding voor dit onderzoek is de aanhoudende maatschappelijke discussie over borstimplantaten. De inspectie vindt de bevindingen zorgwekkend en neemt actie.

Click on this link for more information.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page