top of page

TraumaNet AMC wil aanpak opnamestops SEH

TraumaNet AMC, het regionale netwerk voor spoedzorg in Noord-Holland en Flevoland, organiseert binnenkort een rondetafelgesprek over het groeiende aantal patiëntenstops op de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) in die regio. Bij deze sessie, die waarschijnlijk nog deze maand plaatsvindt, schuiven naast de gebruikelijke partijen uit het acute zorgnetwerk (ziekenhuizen, GGD, ambulancediensten en huisartsenposten) ook gemeenten, zorgverzekeraars en ambtenaren van het ministerie van VWS aan.

Click on this link for more information.

source: http://www.medischcontact.nl/Nieuws/Laatste-nieuws/Nieuwsbericht/154152/TraumaNet-AMC-wil-aanpak-opnamestops-SEH.htm

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page