top of page

Wijzigingsverzoeken dataset doorgeven tot 1 juli 2016


Voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden gegevens vastgelegd en vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen betrokken ketenpartijen. Welke gegevens op welke manier worden geregistreerd is vastgelegd in de dataset. Deze worden met enige regelmaat geactualiseerd. Voor de komende actualisatie van de dataset voor pathologie en MDL-gegevens (V5) kunnen tot 1 juli 2016 wijzigingsverzoeken worden doorgegeven.


Click on this link for more information.


source: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Wijzigingsverzoeken_dataset_doorgeven_tot_1_juli_2016

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page