top of page

Patiëntenselectie voor nivolumab nog niet optimaal

Nivolumab is recentelijk beschikbaar gekomen voor patiënten met gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die progressief is na eerstelijnschemotherapie. De media-aandacht voor deze nieuwe immunotherapie genereerde veel patiënten die deze behandeling graag willen.

Click on this link for more information.

source:http://www.medischcontact.nl/Nieuws/Laatste-nieuws/Nieuwsbericht/154030/Patientenselectie-voor-nivolumab-nog-niet-optimaal.htm

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page