top of page

Postoperatieve wondbehandeling in beraad

Of men een postoperatieve wond preventief moet behandelen of dat een wond beter met rust gelaten kan worden, is vooralsnog onduidelijk. Eerdere systematische reviews gaven geen uitsluitsel of en welke wondbehandeling nodig is om de kans op wondinfectie te verkleinen. In The BMJ pleiten Jane Blazeby e.a. voor een grote gerandomiseerde trial om de rol van postoperatieve wondbehandeling bij het voorkomen van infecties te onderzoeken.

Click on this link for more information.

source: http://www.medischcontact.nl/Nieuws/Laatste-nieuws/Nieuwsbericht/154022/Postoperatieve-wondbehandeling-in-beraad.htm

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page