top of page

Het is een wapenwedloop met de bacteriën

Een zieke vrouw is in de Verenigde Staten geïnfecteerd met een bacterie die ongevoelig is voor alle bekende vormen van antibiotica. Het gevaar van superresistente bacteriën wordt hoe langer hoe meer urgenter.

Click on this link for more information.

source:http://www.tijd.be/politiek_economie/internationaal_algemeen/Het_is_een_wapenwedloop_met_de_bacterien.9771379-3466.art

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page