top of page

Vroege opsporing van werk gerelateerde gezondheidseffecten in Europa

In Europa worden verschillende systemen gebruikt die helpen om stoffen en processen die kanker kunnen veroorzaken snel op te sporen, de zogenoemde ‘early warning systems’. Ook is er een aantal databases beschikbaar die informatie bevatten over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of processen en gezondheidseffecten. Dat blijkt uit een inventarisatie door het RIVM naar de opsporing van werk gerelateerde gezondheidseffecten in 51 Europese landen.

Click on this link for more information.

source: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Vroege_opsporing_van_werk_gerelateerde_gezondheidseffecten_in_Europa

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page