top of page

Ziektelast en maatschappelijke schade van werk-gerelateerde kanker in de EU

Jaarlijks wordt bij ongeveer 122.600 mensen in de EU kanker vastgesteld wordt doordat zij tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld. Hierdoor sterven in de EUongeveer 79.700 mensen per jaar. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werk gerelateerde kanker in de EU worden op 4-7 miljard euro per jaar geschat. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.

Ondanks vele beschermende maatregelen kunnen mensen tijdens hun werk worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Aanvullende beleidsmaatregelen zijn nodig om het aantal gevallen van werk-gerelateerde kanker en sterfte in de toekomst terug te dringen. Het RIVM heeft in kaart gebracht wat de ziektelast en de maatschappelijke schade van werk-gerelateerde kanker in de EU is.


Click on this link for more information.

source: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Ziektelast_en_maatschappelijke_schade_van_werk_gerelateerde_kanker_in_de_EU

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page