top of page

Rokers zonder COPD toch vaak klachten

De helft van de rokers met een normale spirometrie heeft longklachten en daarbij een verhoogd risico op exacerbaties en verminderde inspanningstolerantie. Dit concluderen Prescott Woodruff e.a. in NEJM.

Click on this link for more information.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page