top of page

Intrekking geneesmiddelen met fusafungine (Locabiotal)

Als een gevolg van de eerdere aanbeveling van het PRAC (externe link) (Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA), en de daaropvolgende bekrachtiging door de CMDh (Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik) worden alle vergunningen voor het in de handel brengen van neus- of mondsprays die fusafungine bevatten in de Europese Unie, ingetrokken.

Voor België is enkel de specialiteit Locabiotal op de markt. De vergunninghouder zal alle loten Locabiotal terugroepen. Patiënten die momenteel nog Locabiotal gebruiken moeten hun arts of apotheker contacteren voor een eventuele alternatieve behandeling.


Click on this link for more information.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page