top of page

Toelichting bij registratie van coloscopieverslagen in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkan

Bepaalde termen uit het bevolkingsonderzoek darmanker worden op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dat bleek onder andere tijdens regiobijeenkomsten en audits. Zowel binnen de beroepsgroep als tussen de beroepsgroepen was er sprake van een verschil in interpretatie. Voor deze termen zijn nu duidelijke definities vastgesteld. De registratiehandleiding biedt extra toelichting op de minimale gegevensset die vastgelegd moet worden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.


Klik op deze link voor meer informatie.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page