top of page

PRAC april 2016 : uitbreiding scope referral direct werkende antivirale middelen tegen hepatitis C e

Tijdens de bijeenkomst van april 2016, werd er door het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) beslist om de scope van de referral over direct werkende antivirale middelen tegen hepatitis C uit te breiden.

Het EMA is gestart met de herziening van het antidiabeticum canagliflozine nadat een verhoging van het aantal amputaties, meestal de tenen, was gezien in een lopende klinische studie, CANVAS genaamd.

Klik op deze link voor meer informatie.

#LegislationPharmacovigilance #Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page