top of page

Protonpompremmers slecht voor nierfunctie

Protonpompremmers (PPI’s) verhogen het risico op chronisch nierfalen. Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Onderzoekers Yan Xie e.a. selecteerden patiënten uit een nationale database van Amerikaanse veteranen en maakten onderscheid tussen nieuwe gebruikers van PPI’s (n=20 270) en nieuwe gebruikers van histamine H2-receptorantagonist (n=173 321). De nierfunctie werd vijf jaar lang in kaart gebracht.

De patiënten uit de PPI-groep hadden een groter risico op het ontwikkelen van chronisch nierfalen, verslechtering van de nierfunctie van meer dan 30 procent en in eindstadium nierfalen dan de patiënten die een histamine H2-receptorantagonist hadden gekregen.

Het risico blijft klein, want het aantal mensen dat behandeld moet worden om bij één patiënt chronisch nierfalen te veroorzaken is negentig. Wel bleek dat hoe langer de patiënt het middel gebruikte, hoe hoger het risico. Na correctie voor verschillende risicofactoren op chronisch nierfalen, zoals acuut nierfalen en NSAID-gebruik, bleef het risico significant verhoogd.

Click on this link for more information.


Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page