top of page

Microcefalie door zika zeer waarschijnlijk


Het zikavirus infecteert en doodt groeiende hersencellen, concluderen onderzoekers Patricia Garcez e.a. in Science.

Garcez e.a. gebruikten neurale stamcellen, gekweekt tot neurosferen (clusters van stamcellen) en tot hersenorganoïden (een soort miniorganen). Deze twee modellen worden gebruikt om de embryologische ontwikkeling in vitro te bestuderen. Geïnfecteerde cellen met het zikavirus stierven binnen korte tijd en de groei van de organoïden werd met 40 procent geremd. Geïnfecteerde cellen met het denguevirus, een flavivirus lijkend op zika, overleefden aanzienlijk langer. Ook remde dengue de groei van de organoïden niet. Volgens de onderzoekers bewijzen deze resultaten dat het zikavirus zeer waarschijnlijk de hersengroei bij ongeboren kinderen remt.

De hersenafwijkingen die hierdoor ontstaan werden nader onderzocht in een retrospectieve observationele studie gepubliceerd in BMJ. Onderzoekers de Fatima Vasco Aragao e.a. analyseerden de CT- en MRI-scans van 23 kinderen met microcefalie geassocieerd met het zikavirus. De kinderen hadden microcefalie of typische craniofaciale kenmerken, of beide, en een aangetoonde congenitale infectie. Andere mogelijke oorzaken van microcefalie, zoals toxoplasmose en CMV, werden uitgesloten.

Click on this link for more information.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page