top of page

Inventarisatie van de effecten sterilisatiemethode Essure

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) loopt een inventarisatie van de meldingen van vrouwen die bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) reeds bekend zijn over klachten van sterilisatiemethode Essure. De inspectie vindt het belangrijk dat de vrouwen die klachten hebben door de sterilisatiemethode Essure worden gehoord.


Klik op deze link voor meer informatie.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page