top of page

Kinderartsen turven incidenten alternatieve zorg

Kinderartsen brengen sinds een jaar systematisch bijwerkingen in kaart die kinderen oplopen door alternatieve behandelingen. Dit gebeurt via het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) waarin bijvoorbeeld ook alcoholintoxicatie wordt bijgehouden. In 2015 werden negen meldingen gedaan.


Klik op deze link voor meer informatie.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page