top of page

Statine voorkomt nierfalen na hartoperatie niet

Patiënten die hartchirurgie ondergaan hebben geen baat bij hoge doseringen statine om zo nierfalen te voorkomen, blijkt uit een RCT waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in JAMA. Acuut nierfalen is een complicatie die bij ongeveer 30 procent van de patiënten optreedt na een grote hartoperatie, zoals coronaire bypass-, hartklep- of aortachirurgie. Eerdere, vooral observationele studies, lieten wat deze beschermende effecten van statines betreft een gevarieerd beeld zien.

Click on this link for more information.

#Pharmanews

Today's News
Follow us
  • LinkedIn Social Icon
  • Vimeo Social Icon
Newsletter on Pharma Legislation
the newsletter of
bottom of page